Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting: Rechten voor al wat leeft kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze stichting en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de stichting verstrekt. Stichting: Rechten voor al wat leeft kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw Postcode
  • Uw Woonplaats
  • Uw Telefoonnummer

WAAROM RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT GEGEVENS NODIG HEEFT

Rechten voor al wat leeft verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de stichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht dienstverlening.

HOE LANG DE STICHTING GEGEVENS BEWAART

De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Rechten voor al wat leeft verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Rechten voor al wat leeft gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Uw persoonlijke informatie wordt niet doorgespeeld aan derden.

Wij gebruiken uw e-mailadres slechts om contact met u te onderhouden.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@moonbears.nl Stichting: Rechten voor al wat leeft zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting: Rechten voor al wat leeft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rechten voor al wat leeft maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting: Rechten voor al wat leeft verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met onze stichting op via boerveenrvaw@chello.nl / www.rechtenvooralwatleeft.nl  website.

Stichting: Rechten voor al wat leeft

Vestigingsadres: Leonard Bramerstraat 18/ 1816 TR Alkmaar
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41244060
Telefoon: 072-5110617
E-mailadres: boerveenrvaw@chello.nl