Rechten voor al wat leeft

Projecten

De belangengroep wijst op het dierenleed in de intensieve veehouderij (Lees meer), en gaf reeds in 1978 de eerste aanzet tot de verkoop van scharrelvarkensvlees. Ook wijst de groep op het dierenleed van gefokte pelsdieren, zoals nertsen (de laatste pelsdiersoort die nog in Nederland gefokt wordt.) Het nertsenfokverbod dat in 2024 van kracht zou worden, is op losse schroeven komen te staan, doordat de pelsdierfokkers in hoger beroep zijn gegaan. Vossen- , wasbeer- en konijnenbont komt uit het buitenland, en wordt ook in Nederland verkocht. Het lijden van de pelsdieren in de kleine kooitjes en de wrede dood is zwaar, alleen maar voor een nutteloos product….! Veetransporten over lange afstanden, en zeker naar landen buiten Europa, zullen moeten worden verboden. Niet alleen bij veetransporten binnen Nederland, maar ook bij transporten vanuit Nederland naar andere Europese landen zal tót de eindbestemming de controle op de regels dienen te worden gehandhaafd.

 

Voor slachtvarkens willen wij v.w.b. elektrische bedwelming een permanente controle op zorgvuldigheid en vakbekwaamheid van het uitvoerend personeel. Door het ontbreken van deze voorwaarden gaat er doorlopend van alles mis, hetgeen zeer veel dierenleed tot gevolg heeft. Tevens streven wij naar een verbod op de bedwelming met pure CO2 (zie video)? en willen een ónafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid om ook varkens met CO2-O2 (zie Een-Vandaag-uitzending 04-04-2009) te bedwelmen voor de slacht. Bij het doden van proefdieren wordt deze methode al sinds jaren toegepast en heeft bewezen van alle bedwelmingsmethodes het minste dierenleed te veroorzaken.

 

 

 

Het castreren van biggen dient geheel afgeschaft te worden. De verdoving, zoals die momenteel wordt toegediend, helpt onvoldoende en de napijn, die soms langer dan een week kan aanhouden, wordt er niet mee bestreden. Het ligt in de bedoeling van de de staatssecretaris van Economische Zaken dat het  castreren in 2018 afgeschaft wordt.

 

 

 

 

Het rituele slachten in Nederland zal onder bedwelming moeten geschieden, en er moet een eind komen aan de export van onbedwelmd ritueel geslacht   vlees. Zie ook onze brief aan de PKN (Protestantse Kerken Nederland), die zich keerde tegen een verbod op onverdoofd slachten. Bovendien moet de consument niet langer het risico lopen ongewild vlees te kopen van onbedwelmd geslachte dieren die gedeeltelijk of geheel volgens bepaalde religieuze riten zijn afgekeurd, en via gewone slagerijen worden verkocht. Lees meer
 

 

 

Wij streven naar een verbod op de plezierjacht en naar afschaffing van de inzegeningen van jacht en jagers in de Rooms-Katholieke Sint-Hubertusmissen.