STOP HET HAANSLAAN, GANSKOPPEN, GANSTREKKEN EN GANSRIJDEN IN BELGIE! HELP JIJ MEE?


Nederlandse en Belgische dierenbelangenorganisaties hebben de handen ineen geslagen. Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, GAIA, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, stichting Dierennood, All For Animals België, Bite Back België en VeggieSquad hebben een brief verstuurd aan de Belgische minister voor dierenwelzijn Ben Weyts met daarin het dringende verzoek om er voor te zorgen dat het haanslaan, het ganskoppen, het ganstrekken en gansrijden in 2020 en de daarop volgende jaren stopt. Vind jij ook dat er een einde moet komen aan dierenleed als het haanslaan, ganskoppen, gansrijden en ganstrekken in België? Stuur dan ook een mail naar de minister: kabinet.weyts@vlaanderen.be Je kunt onderstaande brief als voorbeeld nemen. Alvast namens de dieren heel erg bedankt!

Geachte heer minister Weyts,


Ik las geschokt en met afschuw het artikel over het “haanslaan” dat in Zussen (Riemst) op 26 augustus plaatsvond. Zie https://www.hln.be/in-de-buurt/riemst/riemst-doet-weer-aan-haanslaan-op-jaarlijkse-kermis~adc5590f/

Dit evenement wordt omschreven als “traditie”, “folklore” en door de gemeente Riemst als “immaterieel cultureel erfgoed”. In 2019 is dit echter niet meer en niet minder dan een achterhaald, barbaars en middeleeuws “spektakel”, waarbij dieren op een gruwelijke wijze worden misbruikt, louter en alleen als entertainment. Het haanslaan is dan ook, anders dan de gemeente Riemst beweert, nooit door Unesco erkend als immaterieel cultureel erfgoed.


In 2016 heeft de gemeente Riemst samen met de Dienst Dierenwelzijn en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis een akkoord gemaakt om de folkloristische traditie van het haanslaan weer toe te laten. Volgens de berichtgeving in de media zou deze gemeente de eerste in Vlaanderen zijn die een charter heeft die folklore en Dierenwelzijn met elkaar verzoent. Maar van enige verzoening is hier geen sprake. Dit evenement geeft een geheel verkeerd voorbeeld van hoe respectvol met dieren om te gaan. Het blijft onethisch en onaanvaardbaar om dieren te gebruiken voor entertainment. Het maakt daarbij niet uit dat de haan speciaal voor dit evenement niet langer wordt gestolen, maar nu bij een poelier wordt geslacht onder het mom dat het later zou worden opgegeten. Omdat de haan volgens het charter geconsumeerd wordt achteraf, wordt het artikel uit de wet die stelt dat dieren niet nodeloos gedood mogen worden slim omzeild. Maar omdat de haan niet volgens de levensmiddelenhygiëne wordt gekoeld is hij niet geschikt voor consumptie en is het dier alsnog nutteloos gedood. in het geval het klopt dat hij wel opgegeten wordt, stelt er zich sowieso een probleem qua voedselveiligheid. Het is onacceptabel dat er speciaal voor deze activiteit een haan vooraf wordt doodgemaakt, waarna voor vermaak de kop van het dier wordt afgeslagen.


De gemeente Riemst is niet de enige die zo respectloos met dieren omgaat voor vermaak. Ook in de gemeente Moelingen vind in september tijdens de kermis een dergelijk evenement plaats dat ganskoppen heet. In Moelingen moet men als vermaak geblinddoekt de kop van een gans afslaan. En ook vind er in diverse gemeenten in België nog altijd ganstrekken en gansrijden plaats.

Al is het haanslaan, het ganskoppen en het ganstrekken traditie en folklore, dat wil niet zeggen dat er niet naar diervriendelijk alternatieven kan worden gezocht. Zo is bij het katknuppelen dat in Nederland wel erkend is als immaterieel cultureel erfgoed, de levende kat die vroeger gekweld werd al tientallen jaren vervangen door een houten exemplaar. In Nederland is men voor het ganstrekken verplicht om een kunstgans gebruiken, hoewel dat in België jammer genoeg niet het geval is. Toch zijn er ook in België voorbeelden te vinden. Zo worden in Ieper tegenwoordig geen levende katten, maar knuffels van het Belfort gegooid.

 

Ik verzoek u om bovenstaande redenen om het haanslaan, het ganskoppen, het ganstrekken en gansrijden in 2020 en de daarop volgende jaren in de huidige vorm niet door te laten gaan. Het feest hoeft er niet minder leuk om te worden. Het kan een mooie uitdaging zijn voor zowel de deelnemers als voor de gemeentes om hun creativiteit te gebruiken om deze vormen van dierenmishandeling te veranderen in een modern, leuk evenement zonder dierenleed of respectloosheid naar dieren.


Ik hoop dat dankzij uw bijdrage geen hanen en ganzen meer gedood hoeven te worden in 2020 voor het haanslaan in Zussen, het ganskoppen in Moelingen, het ganstrekken en het gansrijden in andere Belgische gemeenten.


In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groeten,

 

……..hier je naam zetten