Biggen-en Varkensmesterijen

 

1. BIGGEN- EN VARKENSMESTERIJEN
Van biggen worden bij de geboorte de hoektanden onverdoofd geknipt of gevijld, en om staartbijten (uit verveling) te voorkomen worden de staartjes onverdoofd gecoupeerd/afgebrand om infecties te voorkomen. De zenuw ligt dan bloot en iedere aanraking veroorzaakt pijn. Castratie van de beertjes moet sinds 2009 onder verdoving, maar de heftige en langdurige napijn wordt hiermee niet bestreden. Veel Nederlandse varkenshouders zijn al helemaal gestopt met castreren.
Beertjes werden/worden gecastreerd omdat de consumenten, m.n. in Duitsland, geen berenvlees wenst te eten vanwege het risico op berengeur aan het vlees. Dit is echter NIET nodig daar de berengeur op de huidige slachtleeftijd nog niet of nauwelijks aanwezig kan zijn.

De zuigperiode van biggen is normaal zeven à acht weken. In de intensieve varkenshouderij gaan ze echter al na drie weken al bij de moeder weg en worden in groepen overgeplaatst naar kale hokken om verder afgemest te worden. Door veel te weinig afleiding én omdat ze nog volop in de zuigperiode zitten gaan ze zuigen aan alles wat bij de andere biggen uitsteekt (oren, staarten). Met wat stro en ander speelmateriaal zou het probleem grotendeels opgelost zijn.

Door té grote concentraties van deze mestdieren op een te kleine ruimte (per varken 0,3 -1,0 m2 - afhankelijk van leeftijd en zwaarte van het dier) dienen de dieren tegen infectieziekten te worden behandeld, o.a. tegen slingerziekte (hersenkwaal) - biggengriep - spoelworm - snuffelziekte - ingewandswormen - varkenspest - Aujeszky (jeukpest, een ziekte waaraan duizenden dieren doodgaan). Dikwijls breekt varkenspest uit. Ook komen er veel verwondingen voor, o.a. door de harde en ruwe vloer en door kannibalisme en doordat er (door stress, verveling en de prikkelarme omgeving) regelmatig gevechten uitbreken. Door dit alles overleeft ongeveer 15% van de dieren de mestperiode niet.

Transport
Na 24 weken tussen vier muren te hebben “geleefd” worden de dieren aan hun staartstompje uit de stallen gesleurd. Er breekt paniek uit, het is een gekrijs…ze raken bekneld in de overvolle hobbelende veewagens. De hartslag stijgt van 120 tot wel 300 slagen per minuut. Ze krijgen het benauwd, gaan hijgen. De temperatuur stijgt van 39 tot 42 graden. Ze kunnen niet zweten omdat ze geen zweetklieren hebben. Onder deze omstandigheden treedt bij tienduizenden dieren per jaar verstijving van de spieren op. Bij de slacht is het vlees dan bleek, waterig en slap. Ruim 8 miljoen jonge biggen worden in het buitenland vetgemest en moeten daarom vaak ellenlange reizen doorstaan door heel Europa. Ruim 3,5 miljoen varkens worden per jaar levend naar het buitenland vervoerd om daar te worden geslacht, o.a. omdat slachten daar meestal goedkoper is dan in Nederland.

Wij ageren al jaren tegen de export van levende dieren naar het buitenland. De dieren zouden in Nederland moeten worden geslacht en het vlees in koelwagens naar het buitenland moeten worden getransporteerd.

Slacht
In Nederland kunnen varkens voor de slacht op twee manieren worden bedwelmd. Bij beide methoden wordt door de dieren nog zeer veel geleden. Electrische bedwelming kan op zichzelf goed gaan, maar door het hoge tempo in de slachterij en door onzorgvuldigheid van het slachthuispersoneel gaat er ook heel veel mis en worden de dieren niet goed bedwelmd voor het doorsnijden van de halsslagaders en het leegbloeden.

Zeer veel varkens worden met puur CO2-gas bedwelmd. Deze methode veroorzaakt altijd zeér veel stress, angst,  paniek, pijn in de luchtwegen en ademnood. Dit duurt ongeveer een halve minuut voor de bewusteloosheid intreedt. De dieren worden in groepjes van zeven in een gondel gedreven waarna het CO2-gas erin gespoten worden. Als ze bewusteloos uit de gondels rollen kan men aan de verwondingen zien dat ze in hun paniek en angst hevig tegen elkaar aan hebben getrapt. Als de dieren daarna één voor één worden opgehangen om te worden ‘gestoken’ voor het leegbloeden, gebeurt het niet zelden dat het zevende varken alweer bijgekomen is gekomen en bij vol bewustzijn het doorsnijden van de halsslagaders moet ondergaan.
De grootste varkensslachterij van Europa, VION in Boxtel, hanteert deze methode.