DOELSTELLING:

Verbetering van het lot van dieren in Nederland op het terrein van de intensieve veehouderij (waaronder ook de kalkoenen-, de konijnen- en de eendenfokkerijen), slachtmethoden, dierproeven, plezierjacht, “sport”visserij en ander vermaak met dieren dat ten koste gaat van het welzijn van het dier, en al het dierenleed wat zich verder voordoet.
Middels beïnvloeding van de politiek trachten wij het dierenwelzijn te verbeteren. Wij vinden dat ieder dier er recht op heeft een dierwaardig en natuurlijk leven te mogen leiden, zo veel mogelijk gevrijwaard te worden van angst, pijn en lijden, ook als ze moeten worden gedood. en met respect te worden behandeld.

Reeds bereikte doelen.

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten vanaf het begin:
- Het scharrelei (1975) is onze eerste grote overwinning op de legbatterij, zoals die vele decennia lang hoogtij vierde, en dus op de intensieve veehouderij. (Zie ook in memoriam Mies van Oosten, grondlegster van het scharrelei en van Rechten voor al wat leeft.) Nu de legbatterij sinds januari 2012 officieel binnen de gehele EU verboden is, trachten wij het welzijn van de legkippen verder te verbeteren. Rechten voor al wat leeft was 24 jaar lang, vanaf het jaar dat het scharrelei een Rijksmerk kreeg (1979), in het bestuur van de controle-instantie (CPE) die van overheidswege was ingesteld, vertegenwoordigd. M.i.v. 1 juli 2012 zijn de controle-werkzaamheden van het CPE overgedragen aan het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel)te Leusden.
Deze controle is nog nodig omdat er helaas nog zo’n 1,7 miljoen legkippen in Nederland in de z.g. ‘verrijkte’ kooien moeten leven. In 2021 zal  ook dat verboden zijn.

In 1978 gaf Rechten voor al wat leeft de eerste aanzet voor het scharrelvarkensvlees.

Het castreren van biggen is door onze decennia lang aanhoudende inspanningen eindelijk op de politieke agenda gekomen  en zal (hopelijk!) in 2018 in de gehele EU worden afgeschaft.

Mede door onze jarenlange protesten tegen dierproeven voor cosmetica en het propageren van dierproefvrije producten is er thans een officieel verbod op deze dierproeven en op de handel in cosmetische producten waar dierproeven voor zijn gedaan.