Contact

STICHTING steun aan de belangengroep RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT
(Kortweg: St. Rechten voor al wat leeft (Rvawl))

RSIN of fiscaal nummer: 8048.72.946

KvK 41244060

Contactgegevens: correspondentie-adres/secretariaat:
Leonard Bramerstraat 18
1816 TR Alkmaar
tel. 072-5110617
E-mail: boerveenrvawl@ziggo.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorz.: dhr D. Herder te Breezand.

Secretaris/penningmeester:
mevr. E. de Boer te Alkmaar
Lid: Mevr. W. van Gils te Capelle a/d IJssel

Rechten voor al wat leeft geeft 4 x per jaar een kwartaalblad uit, getiteld: Contactblad Relatie Mens en Dier.

Dit blad wordt gratis toegezonden aan donateurs.

Donaties op ons bankrekeningnummer: NL82 INGB 0000 0556 77


 

Contact formulier

Velden met* zijn verplicht